Svenska Stenskyltar

Första sidan Namnskyltar Minnesstenar Företagsskyltar Priser Hur köper jag? Montering Villkor Kontakt Sponsring


Försäljningsvillkor

 

All handel och verksamhet inom Svenska stenskyltar följer svensk lagstiftning.
 

Köp/säljvillkor
Villkoren gäller i de fall Svensk eller annan lag inte föreskriver andra regler, vilka strider mot våra villkor. Privatkonsumenter lyder under Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Företag lyder under Köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att våra egna avtal kan avtala annat än vad lagen föreskriver.
 

Åldersgräns
För att få beställa måste du vara över 18 år eller ha målsmans medgivande.

 

Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive frakt inom Sverige. Alla priser anges inklusive moms. Det pris som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, detta oavsett om priserna ändrats upp eller ner.


Beställning
Beställningar sker endast via telefon, fax eller e-post. Beställare under 18 år skall ha målsmans tillstånd och detta före köp genomförs.

 

Betalningssätt
För privatpersoner gäller kontant betalning i förskott till vårt bankgiro.

 

Leveranser
Alla leveranser sker normalt med svenska Posten och utförs i enlighet med deras gällande regler för respektive fraktsätt. Det är köparens ansvar att adresser som angivits vid beställning äger sin riktighet. Det åligger kunden att, inom skälig tid från avsändandet, följa upp och hämta ut beställda produkter. Skälig tid kan variera mellan 10-20 dagar beroende på fraktsätt. Svenska stenskyltar förbehåller sig rätten att neka leveransen av samtliga produkter med anledning av exempelvis kraftiga prissvängningar, oförutsedd lagersituation, ogynnsam konkurrenssituation etc.
 

Leveranstider

Produkter packas och avsänds normalt inom 10 arbetsdagar. Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar från det att produkterna lämnat vår produktion. I de fall köparen anser att leveransen dröjer på sådant sätt att kunden inte längre önskar motta ordern är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställs i enlighet med de föreskrifter som återfinns i dessa köpvillkor.

 

Förändring och avbeställning
Tillägg och avbokning kan ske via mail men detta medför en risk att ordern hinner effektueras under den tid det tar för oss att hantera ditt mail, om så är fallet anses avbokningen/tillägget inte som inkommen i tid, varför detta sätt avrådes. Du som kund är i de fall avbokning inte skett i tid, skyldig att motta försändelsen, och kan sedan i tillämpliga fall använda "Ångerrätten".
 

Garantier
Garanti ges av Svenska stenskyltar och gäller fel på produkten som inte är uppkomna av användaren genom oaktsamhet eller med vilje. Av naturliga skäl omfattar garantin INTE ytbehandlingen. Denna är i så stor utsträckning beroende av den miljö som skylten skall placeras i (salt, nederbörd, solljus, temperaturskiftningar m.m.) att det vore omöjligt att lämna en sådan garanti.  Samtliga produkter i vårt sortiment omfattas av minst ett (1) års garanti om inget annat anges.

 

Reklamationer
Konsumentköplagen föreskriver 3 (gäller köp gjorda efter 1 april 2005, tidigare 2 år.) års reklamationsrätt för privatpersoner, oavsett vilken garantitid som gäller på en produkt. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter det att garantitiden utgått skall köparen kunna påvisa att det uppkomna felet fanns på produkten redan vid leveranstillfället.

 

Returer
Kund ombesörjer och betalar returfrakten i samband med returer. Gäller returen ett garantiärende ersätter vi kunden för fraktutlägg motsvarande Postens postpaket, detta gäller endast i de fall returen faller under normalt garantiärende. Vid garantiärenden står Svenska stenskyltar för frakten tillbaka till kunden. Returer gällande garanti, eller reklamation, där produkten inte är behäftad med garantifel eller där otillräcklig felbeskrivning inte medföljt kommer att återsändas till kunden och en avgift på 200:- exkl. moms (250:- inkl. moms) kommer att utgå. Detta för att täcka våra kostnader för felsökning och hantering. Kostnaden för frakter tillkommer. Försändelser mot postförskott eller som kräver avhämtning kommer att lämnas utan åtgärd. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt produkt med likvärdig eller bättre i de fall identisk produkt inte finns.

 

Ångerrätt (Gäller endast privatpersoner)
Privatpersoner har i enlighet med Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från den dag man mottog produkten eller en väsentlig del av den. Produkten måste återsändas i "väsentligt oförändrat" skick. Detta gäller även produktens eventuella emballage och tillbehör. Produkten får naturligtvis inte ha varit använd om ångrat köp ska medges. Vid köp av en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. I de fall en tjänst, efter överenskommelse med kunden, påbörjas inom tiden för ångerrätten mister kunden rätten att åberopa denna lag. Återsändande av en produkt vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad. Återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst medges ej. Ångrat köp kan i vissa fall medges även om kriterierna i lagen inte uppfylls. I dessa fall står köparen för samtliga fraktkostnader. Återbetalning motsvarar normalt 50-80 % av produktens värde. Återbetalning av ångrade köp skall vara utfört inom 30 dagar från den dag då vi mottagit produkten.

 

Ej uthämtade försändelser
I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt, tur och retur, samt postförskottsavgift. Hämtas inte en beställning ut från Posten debiteras fraktkostnad tur och retur samt en administrativ avgift på f.n. 100 kr exkl. moms.

 

Skadade försändelser.
Om en produkt/försändelse skadats i transporten skall detta snarast anmälas till Posten, normalt via utlämningsstället. Vid utvändigt synliga skador skall detta anmälas vid mottagandet, dolda skador skall reklameras inom 5 dagar från mottagandet. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten på produkten, då det inte i efterhand kan bevisas hur skada uppstått. Ni kontaktar sedan Svenska stenskyltar varvid ärendet regleras mellan oss och Posten.

 

Tryckfel etc.
Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information samt för fel i varuspecifikationer. Alla bilder är att se som illustrativa och behöver inte återge produktens exakta utseende och beskaffenhet.

 

Tvist
Tvister där köparen är privatperson har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan företag avgöres som regel i domstol.

 

Force majeure
Skulle Svenska stenskyltar vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Svenska stenskyltar fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

 

Copyright
Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Svenska stenskyltars egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Svenska stenskyltar.

 

Förändring av försäljningsvillkor
Svenska stenskyltar förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.


 

 
Copyright 2008, Svenska stenskyltar